Interview | Omgevingswet: slimmer, sneller en beter

De Omgevingswet is geen ‘moetje van het rijk’. Het draagvlak bij gemeenten is groot, zeggen Rosemarie Bastianen, directeur van het programma Eenvoudig Beter bij het ministerie van IenM, en haar voorganger Edward Stigter, nu directeur Fysiek Domein bij de VNG, in een interview met Publiek Denken.

Lees het volledige interview op Blendle via de website van Publiek Denken

De transitie naar de Omgevingswet is in volle gang. Nu het wetsvoorstel Omgevingswet is aangenomen, wordt er gewerkt aan de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. Voordat de Omgevingswet van start kan, moeten onder meer 26 bestaande wetten worden gebundeld, meer dan 20.000 bestemmingsplannen worden verwerkt in gemeentelijke omgevingsplannen, omgevingsvisies worden geschreven door alle gemeenten en moet er een heel nieuw digitaal stelsel worden ingericht, met daarin alle informatie over de fysieke leefomgeving.

Inzichtelijkheid van regelgeving

Een immense opgave, maar niet voor niets, stelt Rosemarie Bastianen. ‘Straks worden de regels over de fysieke leefomgeving een stuk inzichtelijker. Zo zal het niet meer voorkomen dat planvorming vastloopt omdat achteraf blijkt dat er bepaalde belangen in de weg staan. Dat veroorzaakt dan veel frustratie omdat je weer een stap terug moet in je proces. Als je alle belangen meeneemt aan het begin, voorkom je dat. Dat is het hele idee achter de Omgevingswet. Simpelere en eenduidigere procedures, en dus ook snellere en betere besluitvorming. Precies wat nodig is bij de grote opgaven in de leefomgeving waar we in Nederland voor staan, zoals klimaat en energie. Dit zijn geen geïsoleerde opgaven. In een klein land als Nederland hangen die altijd samen.

In hetzelfde nummer van Publiek Denken staat een interview met Ineke van der Hee, directeur Programma aan de slag met de Omgevingswet, over de wet die van ons allemaal is.

Bron: Publiek Denken