Minister beantwoordt nadere vragen Eerste Kamer over AMvB’s

Op 10 mei heeft Minister Schultz van Haegen de nadere schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de AMvB’s van de Omgevingswet beantwoord. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De behandeling van de ontwerpbesluiten is een belangrijke stap op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht.

Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's en de Omgevingsregeling. Bij inwerkingtreding gaan het invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.

Veel verschillende onderwerpen

Er was een grote variatie in onderwerpen, waarbij vaak werd doorgevraagd naar aanleiding van de eerder gegeven antwoorden. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn de watertoets bij de omgevingsvisie, normering van luchtkwaliteit, natuurbescherming, complexe bedrijven, het gebruik van de reguliere procedure, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de bescherming van milieu en gezondheid onder het nieuwe stelsel.