Omgevingswetjurist Wilco de Vos wint prijs Overheidsjurist 2016

Op 24 april werd Wilco de Vos van het ministerie van IenM uitgeroepen tot overheidsjurist van het Rijk 2016. De Vos is als visionair wetgevingsjurist de spil in de grote  stelselherziening van de omgevingrecht. ‘De stelselherziening is een voorbeeldproject voor het ontwerpen van wetgeving met de deuren open,’ aldus de jury.

Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, reikte als voorzitter van een unanieme jury deze bijzondere prijs aan De Vos uit. De jury ziet hem tegelijkertijd als vakbekwaam, creatief, vernieuwend, communicatief en verbindend en daarmee als dé overheidsjurist van morgen. ‘Wetgevingsbeleid en juridische borging zijn bij hem in goede handen. Hij staat bekend om zijn begrijpelijke en bruikbare adviezen. Wilco formuleert zorgvuldig en beschouwt een kwestie vanuit meerdere perspectieven, zonder te blijven hangen in wikken en wegen. De taal van de wetgeving moet voor hem helder zijn en niet onnodig ingewikkeld. Een wet is er voor de burgers. Kortom, De Vos houdt van heldere taal. Taal is zeg maar zijn ding’, aldus de jury.

Toegankelijkheid kenmerkt de meest aansprekende jurist van 2016. De jury:

Wilco straalt rust en bescheidenheid uit en praat niet over ‘ik’ maar over ‘het team’. Hij werkt samen met veel partijen in het veld en met diverse ministeries. Hij zal niet gauw een conflict opzoeken, maar is standvastig en rolvast.

Stelselherziening omgevingsrecht

De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de omvangrijkste wetgevingsoperaties in decennia. Een groot deel van de regels over de fysieke leefomgeving komt samen in één nieuw stelsel. Al in een vroeg stadium is een groot aantal partijen met uiteenlopende belangen betrokken bij de ontwikkeling. De Vos en collega’s hebben hun visie op heldere regelgeving en hun ervaringen over dit vernieuwende traject gedeeld in het boekje ‘The making of’ van de stelselherziening omgevingsrecht.

De prijs is een initiatief van vakvereniging JuristenRijk. De jury bestond uit:
Siebe Riedstra (secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie)
Eveline Ruinaard (bestuursvoorzitter van het Kifid)
Simone Boitelle (directeur Communicatie van het ministerie van Financiën)
Paul van den Hoven (hoogleraar Taal, Communicatie en Argumentatieleer)
Ellen de Bruin (plv. directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische Zaken)
.

Meer informatie