Pioniers op Praktijkfestival Omgevingswet

Op 12 april bezochten zo’n 500 deelnemers de tweede editie van het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet. Tientallen Crisis- en herstelwetprojecten en pilots met de Omgevingswet presenteerden zich. Chris Kuijpers, DG bij het ministerie van IenM, opende de dag. ‘Ik merk dat er in het land veel energie zit op de Omgevingswet. Fijn dat we dit zo met elkaar kunnen doen.’

De Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk dat we nu al kunnen experimenteren met de instrumenten van de Omgevingswet, stelde Kuijpers. Dat is enorm waardevol. Zo’n 230 gemeenten hebben al een experiment en daarnaast zijn er nog zo’n 100 pilots en proeftuinen met de Omgevingswet. ‘Begin gewoon, betrek de buitenwereld en stuur op basis van de ervaringen,’ moedigde Kuijpers het werkveld aan. Ineke van der Hee, directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ziet dat er in het land op regionale schaal ook al gepionierd wordt met samenwerking: ‘Het is een reflex dat optreedt omdat de wet niet meer alles voorschrijft. Dan moet je elkaar opzoeken en verbinding maken. Ervaring opdoen en samen leren van de effecten is belangrijk.’

Anders denken, durven en doen

Dagvoorzitter Femke Halsema leidde in de plenaire zaal een drietal dubbelinterviews over het Chw-experiment van de gemeente Soest, Ontslakken in Leiden en Living Labs Implementatie Omgevingswet van hogeschool Saxion. Een plenaire lezing was er van Niels Koeman, staatsraad van de Raad van State en voorzitter van de begeleidingscommisie Chw. De Chw-experimenten zijn nuttig voor de praktijk, maar evenzeer voor de reflectie op de regelgeving, hield hij het publiek voor. Ideeënbedenker en organizonderdeskundige Martijn Aslander besloot de ochtend met een uitdagende vraag voor de toehoorders. ‘Kunnen we regels maken voor een wereld die we nog niet kennen?’

In het middagprogramma presenteerden zo’n 20 individuele projecten en pilots zich in praktijksessies. Tussen de bedrijven door konden de deelnemers in gesprek met nog eens 20 verschillende gemeenten en andere partijen die met een stand waren vertegenwoordigd op het praktijkplein. Volop ruimte dus voor het delen van ervaringen over anders denken, durven en doen.

De dag werd besloten met de feestelijke uitreiking van de Eenvoudig Beter Trofee 2016 aan Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal door Minister Schultz van Haegen (zie nieuwsbericht).

Het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet werd georganiseerd door het ministerie van IenM en het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet.

Meer informatie