Rapport Pionieren met de Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet in 2019 is meer dan een wetgevingsoperatie. Overheden en andere partijen bereiden zich daarom al sinds 2012 met het programma Nu al Eenvoudig Beter in verschillende leertrajecten voor op de wet. Het rapport ‘Pionieren met de Omgevingswet’ geeft tussentijdse resultaten van de eerste ongeveer 300 projecten, experimenten en pilots. De resultaten zijn uitgedrukt in leerervaringen met praktische voorbeelden.

Uit de leertrajecten spreekt pioniersgeest en enthousiasme. Vele projectleiders, bestuurders en anderen die de noodzaak voelen de werkwijze te veranderen, bereiden zich al jaren op de komst van de wet voor. Zij hebben een beweging ingezet die anderen inspireert om ook te veranderen

Het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet zet de ingezette kennis- en leertrajecten die zijn voortgekomen uit Nu al Eenvoudig Beter voort en ontwikkelt deze verder aan de hand van de behoefte. Zo wordt er gehoor gegeven aan oproepen tot meer praktijkoefening.

Lees het rapport hier