Interview met vertrekkend EB-directeur Edward Stigter

Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter, gaat zijn directie en het Rijk verlaten. Hoewel hij bekend staat als Mister Stelselherziening Omgevingsrecht is hij de eerste om aan te geven dat het succes van de stelselherziening een teamprestatie is. Per 1 januari begint hij bij VNG als directeur Fysiek Domein. Een exit-interview met een bevlogen man die na 18 jaar bij het Rijk een volgende stap maakt.

Is er een bepaald moment in al die jaren dat bijzonder voor je was?

“Op 1 juli 2015 kwam alles samen. Het was een prachtige zonnige warme dag. De dag begon met een boottocht met minister president Rutte, onze minister en andere bestuurders naar de Binckhorst in Den Haag. Hier hebben we onder leiding van Arjan Nijenhuis een botsproef, dat is een soort spelsimulatie, gedaan om de Omgevingswet in een concrete situatie toe te passen. Alles klopte. Het werkte, het was ook grappig door de zeer informele ambiance. Vervolgens hebben we op die locatie een Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet gesloten met de voorzitters van de bestuurlijke koepels. Ook dat was bijzonder door zo vroeg in het proces hierin gezamenlijk op te trekken. Vervolgens moest ik op de fiets snel naar de Tweede Kamer voor de stemming over de Omgevingswet. De wet werd met een gigantische meerderheid van 143 stemmen en complimenten van veel Kamerleden aangenomen. 's Avonds hadden we met het hele team en de minister een feestje. Een enorme ontlading na een paar jaar keihard werken.”

Noem eens wat factoren die de totstandkoming van dit stelsel tot een succes maakten?

"Ik geloof heel sterk dat we de maatschappelijke opgaven centraal stellen en de organisatie daarop aanpassen en de mensen daarbij zoeken die hiervoor nodig zijn. Dan haal je het beste in de organisatie en de mensen naar boven. Klussen toedelen aan een organisatie-onderdeel, van DG naar directie en vervolgens een afdeling, leidt vaak niet tot de meeste effectieve en efficiënte aanpak. Je ziet dat de meeste politiek-strategische opgaven dwars door de bestaande organisatie-onderdelen gaan. Ook hebben we veel kracht gehaald uit de fusie van VROM en VenW. Ik heb bij Eenvoudig Beter gezien dat die strakkere 'blauwe' werkwijze van voormalig VenW enorm behulpzaam was in het structureren van het werk en het tijdig leveren van resultaten, in combinatie met de brede en op omgeving gerichte aanpak van voormalig VROM."

Waarom is dit een goed moment voor jou om over te stappen naar VNG?

“Na 18 jaar bij het Rijk en zes jaar als directeur Eenvoudig Beter was dit een natuurlijk moment om iets heel anders te gaan doen en VNG is een logische stap. Bij de stelselherziening omgevingsrecht werken we uitstekend samen met de VNG en andere bestuurlijke koepels. Ik heb in mijn huidige werk al bijna dagelijks contact met VNG; de uitvoering van een groot deel van ons IenM-beleid ligt immers bij gemeenten. Mijn overgang hangt ook samen met een reorganisatie en wijziging van de topstructuur bij de VNG. De VNG wil meer gebruik gaan maken van de aanwezige kennis van de ruim 150.000 gemeenteambtenaren, door veel meer in projecten en programma's te gaan werken. Ik geloof dat ik wel de juiste persoon ben om deze transitie te begeleiden. De grootste uitdaging van de VNG is de werkverbanden met de gemeenten te verbeteren. Ik kom van het Rijk. Ik maak me daarom niet zo zorgen over de samenwerking met het Rijk en ook mijn politiek netwerk in de Tweede Kamer is op orde. Ik zal me aan het begin vooral inspannen om de relaties met de gemeenten te verbeteren. Ik moet hun man in Den Haag worden.”