Co Verdaas aangesteld als bestuurlijk verkenner Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, VNG en Unie van Waterschappen hebben voormalig imagevolksvertegenwoordiger Co Verdaas aangesteld als de bestuurlijke verkenner voor de implementatie van de Omgevingswet.

De bestuurlijke verkenner heeft als taak om een akkoord te bereiken tussen alle betrokken bestuurlijke partners (koepelorganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen) en heeft als onderwerp de financiering en governance van de implementatie van de Omgevingswet.

De heer Verdaas is inmiddels met zijn werkzaamheden gestart. De bevindingen van de bestuurlijke verkenner vormen de basis voor een onderhandelingstraject tussen de bestuurlijke partners, dat moet resulteren in een afsprakenpakket.