15 februari IBR Congres Grondbeleid en Aanvullingswet in samenwerking met ministerie van BZK

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Jaarbeurs Supernova, Progress zaal, Jaarbeursplein te Utrecht

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert het Instituut voor Bouwrecht op vrijdag 15 februari 2019 een congres over het grondbeleid.

De aanleiding voor dit congres is het lang verwachte wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, dat naar alle waarschijnlijkheid in januari 2019 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. In de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet krijgen de grondbeleidsinstrumenten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil in landelijk en stedelijk gebied en kostenverhaal een plaats.

Tijdens het congres zal worden ingegaan op het grondbeleid binnen het stelsel van het omgevingsrecht. Bovendien zal worden ingegaan op de resultaten van het onlangs uitgebrachte rapport “Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid", dat het resultaat is van een in opdracht van het Ministerie van BZK door het IBR in samenwerking met de ASRE en de TU-Delft uitgevoerd onderzoek.

Kortom, een congres waar u als betrokkene bij het grondbeleid, en vooral als beoefenaar van het recht rond grondbeleid niet mag ontbreken.

Tijdens de lunch en na afloop van het congres, tijdens de borrel, heeft u uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over programma, kosten en aanmelden, zie de IBR website.