11 september VMR Leergang: Bodem

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Tijdens deze VMR Leergang wordt u op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de bodem.

In januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De wet wordt ontwikkeld door het ministerie van IenW. Het Aanvullingsbesluit bodem gaat – naar verwachting - voor de zomer in consultatie. Dit besluit bevat onder meer de normen voor bodemkwaliteit. Er worden ook normen in uitgewerkt voor onder andere bouwen van een bouwwerk met een verblijfsfunctie, grondwerk en het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Tijdens deze VMR Leergang: Bodem informeert een aantal sprekers u diepgaand over de nieuwe juridische kaders op het gebied van bodembescherming en welke gevolgen dat zal hebben voor de huidige praktijk. De sprekers nemen u aan de hand van een casus mee.

Als sprekers treden op mevrouw mr. W. (Wendy) Tromp, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de heer mr. dr. W. (Willem) Braams, advocaat bij Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn en mevrouw mr. M. (Machteld) de Vries, werkzaam bij DCMR.

De bijeenkomst is gericht op de uitvoeringspraktijk. Er is ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Meer info

Voor meer informatie en inschrijven: zie de VMR-website