22 maart VMR Actualiteitendag 2018

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht

De Vereniging voor Milieurecht organiseert de jaarlijkse actualiteitendag. Tijdens deze dag 2018 hoort u 13 deskundige sprekers over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht. U bent in één dag op de hoogte van de belangrijkste thema's.

Op deze dag zal ook een bijdrage over de stelselherziening geleverd worden: Lidia Palm van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt over de stand van zaken van de stelselherziening omgevingsrecht.

Meer informatie

U kunt zich aanmelden via de VMR website. Hier vindt u ook het programma en overige informatie.