06 september Informatiemiddag ontwerpbesluiten Omgevingswet (georganiseerd door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Maar ondertussen wordt er ook volop gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Beide wetten vormen samen het kader voor de zorg voor het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.

Op 1 juli zijn eveneens de vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) openbaar gemaakt die samen de uitvoeringsregels bevatten voor de Omgevingswet. Hierin worden veel zaken geregeld die de zorg voor het cultureel erfgoed meer in detail raken. Deze vier AMvB’s zijn tot 16 september 2016 voorwerp van publieke consultatie, en zullen daarna worden besproken door de Tweede en de Eerste Kamer.

Programma

Vanaf 13.00 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Om 13.30 start de middag in de Kinderdijkzaal. Eerst krijgt u op hoofdlijnen een toelichting op het geheel van de ontwerpbesluiten, en daarna wordt ingegaan op enkele specifieke onderdelen die van belang zijn met het oog op cultureel erfgoed. Verder zal er ruim de gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en na afloop napraten met een drankje.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bestemd voor (onroerend) erfgoedprofessionals, die te maken gaan krijgen met de Omgevingswet. Zoals ambtenaren monumentenzorg of archeologie, vertegenwoordigers van koepelorganisaties of medewerkers van adviesbureaus.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit formulier.