01 september Regionale informatiebijeenkomst consultatie AMvB’s Omgevingswet - Eindhoven

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Komende zomer organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de vier concept Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving.

De Omgevingswet is op 23 maart 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Samen met de koepels VNG, IPO en UvW, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken we op dit moment nog hard aan de AMvB’s.

Vanaf 1 juli a.s. start de consultatie rondom de AMvB’s en zijn de teksten beschikbaar. Gedurende de consultatieperiode willen wij u graag meer inzicht geven in de werking en opbouw van de AMvB’s en u meenemen in de belangrijkste thema’s van de uitvoeringsregelgeving. Daarmee willen we het de lezers eenvoudiger maken om de AMvB’s goed tot zich te nemen, om zo tot een eventuele consultatiereactie te komen.

U bent van harte welkom!

Wie: Contactpersonen consultatie en/of toetsing uitvoeringsregelgeving Omgevingswet
Wanneer:
Dinsdag 5 juli in Utrecht
Donderdag 7 juli in Assen
Dinsdag 30 augustus in Rotterdam
Donderdag 1 september in Eindhoven

Alle bijeenkomsten starten om 09:30 en eindigen om 15:00 

Wat: Leeswijzerbijeenkomst over uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Meer informatie een aanmelden

Op de website www.omgevingswet2016.nl kunt u meer informatie vinden en aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging en het definitieve programma toegezonden.